Rekonstrukce stodoly na apartmánový domek [Říčany]
       
     
08_fin.jpg
       
     
18fin.jpg
       
     
13fin2.jpg
       
     
pudorysy.jpg
       
     
rezy.jpg
       
     
Rekonstrukce stodoly na apartmánový domek [Říčany]
       
     
Rekonstrukce stodoly na apartmánový domek [Říčany]


projekt/ realizace: 2018/ —
studie
spoluautor: Ing.arch. David Hlouch
vizualizace


Zadáním investora byla rekonstrukce a adaptace původního hospodářského stavení, které je součástí souboru staveb rodinného domu na domek s malým bytem a možností přespávání či skladových prostor v patře. Předmětná stavba uzavírá z východní strany malý dvorek a je tedy postranním křídlem, které má svoji jižní štítovou stěnu obrácenou do ulice.

Bylo žádoucí, aby dům neměnil svou stavební čáru a aby byla jeho hmota (řešení se sedlovou střechou) zachována. Dispoziční řešení přináší velkoryse pojatý obytný prostor otevřený až do krovu, přičemž do tohoto celistvého vnitřního objemu je následně zasazen objekt půdní vestavby, která v podobě pultového vikýře vystupuje nad rovinu sedlové střechy. Hmota půdní vestavby je v interiéru výrazově odlišena od zbytku prostoru. Ostatní povrchy jsou navrženy bílé nebo světlé, naopak ocelové prvky budou v interieru zvýrazněny černou barvou. Ložnice je přístupná několika schodišťovými stupni umístěnými v krátké spojovací chodbě. Při jižním štítu je v obývacím pokoji umístěn v centrální části malý krb. Obývací prostor je možno otevřít v letních měsících přímo do dvora posuvnými dveřmi v prosklené stěně. Doplňkový prostor ve vikýři je zpřístupněn pomocí žebříku umístěného na horní podestě krátkého schodiště spojovací chodby. Vikýř s jedním otevíravým oknem se významně uplatňuje v západní fasádě obrácené do dvora. Jeho konstrukce bude na vnějším líci opláštěna krytinou z falcovaného plechu, případně dřevěným obkladem.

08_fin.jpg
       
     
18fin.jpg
       
     
13fin2.jpg
       
     
pudorysy.jpg
       
     
rezy.jpg